Hlavnými cieľmi konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá