Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl.

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá