Európska asociácia univerzít (European University Association, EUA), ktorej členom sú i univerzity združené v Konzorciu U10+, zverejnila vo februári 2021 správu s názvom Univerzity bez múrov. Vízia do roku 2030.

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá